0 Comments in Storytelling
Verhalenvanger

Hoe waait de wind in uw bedrijf?

We hebben een missie, ambitie, visie, strategie en kernwaarden. Dus we gaan allemaal dezelfde kant op en weten hoe de wind waait. Mooi.

Betrokken. Kom ik vaak tegen. Maar hoe ervaren klanten, bezoekers website, patiënten, toeleveranciers en eigen mensen die betrokkenheid? En hoe ver gaat de betrokkenheid bij thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen? Jaren geleden schreef ik voor een grote technische speler met kernwaarden betrokkenheid en duurzaamheid. Door een opeenstapeling van overnames en de druk bij elke werkmaatschappij om de eigen broek omhoog te houden, was de betrokkenheid ver te zoeken. Meer ieder voor zich. Om van betrokkenheid richting een gedeelde ambitie nog maar te zwijgen. Het bedrijf liep voorop in duurzame technologie, maar geen enkel gebouw was energieneutraal, geen enkel kantoor papierloos en naast alle vervuilende busjes en grote auto’s van de bazen, stond geen enkel schoner alternatief.

Hoe waait de wind echt? Als verhalenvanger leg ik mijn oor graag te luister; intern en extern. Ik leg de richting en kracht vast, dus met de emotie en het oordeel.

Zo’n verhaal is een goed begin om eens met alle betrokken mensen op de tafel te gaan zitten. Dit willen we zijn en zo komen we over. Hoe gaan we die kloof overbruggen? Het mooie is dat mensen van de werkvloer vaak al donders goed weten wat er moet veranderen. Laat ze met ideeën komen en ze ook uitvoeren. En blijf de verhalen vangen. Je hoort meer dan je zelf kunt bedenken.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *