Veel van mijn werk voor Woonstad Rotterdam is onzichtbaar voor de buitenwereld. Elke maand schrijf ik artikelen voor het intranet. Lekker gevarieerd van strategie,  digitale woningcorporatie, business intelligence tot een nieuwe klachtenregeling. Altijd op basis van gesprekken. Zo krijgt het verhaal een menselijke stem en relevantie voor de lezer. Twee grotere verhalen heb ik geschreven voor de buitenwereld.

Dennis Lausberg, directeur Vastgoedbeheer & Ontwikkeling, maakte na 15 jaar Woonstad Rotterdam de overstap naar HW Wonen in de Hoeksche Waard. Daar is hij inmiddels directeur bestuurder. Zijn afscheidsreceptie en afscheidsspeech konden vanwege corona niet doorgaan. Of ik hem als manager, mens en volkshuisvester kon protretteren? Ja dus.

Het was een fijn gesprek met een bevlogen man. Over integrale wijkaanpak, wijkbezoeken en de metamorfose op Zuid. Over nieuwe vormen van samenwerken met ketenpartners. Over leiderschap. Over gezond en fit blijven. Met 346 likes op LinkedIn en 72 persoonlijke commentaren aan publiciteit geen gebrek.

“Ik denk dat ik bij een woningcorporatie nog meer impact kan hebben op het dagelijks leven van mensen.” 
Mohamed el Achkar.

Verbinding en inclusiviteit lopen als een rode draad door het leven van Mohemed el Achkar, de nieuwe bestuurder van Woonstad Rotterdam. Ik mocht hem telefonisch interviewen en maakte kennis met een man met een groot hart voor mens en maatschappij.

Over zijn werk als algemeen directeur Publiekszaken van de gemeente Den Haag: “Met foto’s en verhalen probeerden we inwoners van wijken met elkaar in verbinding te brengen. Als je elkaar beter leert kennen, dan begrijp je elkaar veel beter.”

Over zijn nieuwe functie: “Als bestuurders moeten we onze besluiten niet in de bestuurskamer nemen, maar vooral ook met onze mensen. We moeten hun creativiteit en talenten goed gebruiken.”

Over zijn wijkbezoeken: “Als je in gesprek gaat en je opvattingen, meningen en overtuigingen loslaat, dan zie je een andere wereld. Dat kan verrassende ontmoetingen en inzichten opleveren.”

Nieuwsgierig naar deze portretten? Lees het hele verhaal over:

Dennis Lausberg

Mohamed el Achkar


Project details
Like it?
More sharing options

Veel van mijn werk voor Woonstad Rotterdam is onzichtbaar voor de buitenwereld. Elke maand schrijf ik artikelen voor het intranet. Lekker gevarieerd van strategie,  digitale woningcorporatie, business intelligence tot een nieuwe klachtenregeling. Altijd op basis van gesprekken. Zo krijgt het verhaal een menselijke stem en relevantie voor de lezer. Twee grotere verhalen heb ik geschreven voor…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *