Wat hebben we in 2019 bereikt? Welke stappen hebben we gezet in gedragsverandering? Hoe gaat het met gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in de zorg? Wat hebben we geleerd van de implementatie? Wat gaan we de komende jaren doen?

Voor het programma Registratie aan de bron van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) mocht ik het Jaarbeeld 2019 schrijven. Eenmalig en eenduidig vastleggen van zorginformatie, dat is de ambitie van Registratie aan de bron. Want dan kan die informatie worden hergebruikt. De winst is duidelijk: registratielast neemt af, patiënt hoeft zijn verhaal maar één keer te vertellen en er is minder kans op fouten. Betere zorg dus.
Ik mocht op bezoek bij Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid/CIO van VWS:

Ook schreef ik over gedragsverandering: “Digitale gegevensuitwisseling is mensenwerk” en over hergebruik van zorginformatie “Het zorgproces is startpunt en het eindpunt bij digitalisering”.

Voor alle interviews en de geleerde lessen van 2019: https://www.registratieaandebron.nl/jaarbeeld2019

Vormgeving: MasterMakers https://www.mastermakers.com/

Project details
Like it?
More sharing options

Wat hebben we in 2019 bereikt? Welke stappen hebben we gezet in gedragsverandering? Hoe gaat het met gestandaardiseerde gegevensuitwisseling in de zorg? Wat hebben we geleerd van de implementatie? Wat gaan we de komende jaren doen? Voor het programma Registratie aan de bron van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) mocht ik het…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *