In Rotterdam werken onderwijs, kinderopvang en gemeente samen aan het verbeteren van onderwijsresultaten, verminderen van schooluitval en het aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt. In het onderwijsbeleid is het uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor elk talent’ leidend. Meer informatie over Rotterdam Onderwijsstad: https://onderwijs010.nl/.

Leertijduitbreiding
Ik mocht bij 11 scholen verhalen ophalen over het belang van leertijduitbreiding voor kinderen en school. Ook heb ik het evaluatierapport over de geleerde lessen van leertijduitbreiding geredigeerd.

De verhalen van de scholen en de activiteiten Maakotheek, Dynamic Activities en Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) staan op de website Onderwijs010: https://onderwijs010.nl/leertijduitbreiding

Verhalen uit de praktijk schoolmaatschappelijk werk PO en het wijkteam
In de samenwerking rondom een leerling is de schoolmaatschappelijk werker een belangrijke schakel naar het wijkteam. Hoe gaat deze samenwerking in de praktijk? Wat zijn de geleerde lessen?

Ik mocht op pad en luisteren naar zeer betrokken en gemotiveerde professionals. Belangrijk om de successen te delen via storytelling en te ontdekken wat schoolmaatschappelijk werk en wijkteam voor het kind en de ouders kunnen betekenen.


Lees de verhalen op: https://onderwijs010.nl/good-practices-scholen

Onderwijszorgarrangementen
Soms hebben kinderen naast onderwijs ook zorg nodig om tot ontwikkeling te komen. Zij kunnen in aanmerking komen voor een onderwijszorgarrangement (OZA). Bij een OZA komen onderwijs en zorg samen in één aanpak waarbij de hulpvraag en de ondersteuningsbehoefte van het kind (of het gezin) altijd centraal staat. Bij deze aanpak zijn verschillende partijen betrokken: het kind, ouders, school, de zorgonderwijsspecialist, de zorgaanbieder van jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en de gemeente en/of het wijkteam. Ik mocht verhalen ophalen over het belang van onderwijszorgarrangementen voor het kind en waarbij ik ook in gesprek ging met onder meer Mentaal Beter, Intergraal Arrangeren, Homerun en KID.

Project details
Like it?
More sharing options

In Rotterdam werken onderwijs, kinderopvang en gemeente samen aan het verbeteren van onderwijsresultaten, verminderen van schooluitval en het aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt. In het onderwijsbeleid is het uitgangspunt ‘Gelijke kansen voor elk talent’ leidend. Meer informatie over Rotterdam Onderwijsstad: https://onderwijs010.nl/. Leertijduitbreiding Ik mocht bij 11 scholen verhalen ophalen over het belang van leertijduitbreiding voor…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *